Pravidlá vstupu do prevádzok od 03. marca

Od 03. marca do 21. marca 2021 platia nové pravidlá, ktoré majú spomaliť šírenie infekcie COVID-19.

Obchodné centrum TULIP upravuje otváraciu dobu – od 08:00 do 20:00. V centre aj prevádzkach je od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2, vo všetkých interiéroch je respirátor povinný od 15. marca, opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

Dôchodcom dôrazne odporúčame, aby nakupovali v čase vyhradených hodín od 09:00 do 11:00. V uvedenom čase môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, ktorý sa preukáže na základe preukazu ZŤP alebo preukazu asistenta.

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a obchodného centra

  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (AG alebo PCR test)
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace
  • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • ďalšie osoby, ktoré majú udelenú výnimku vo Vyhláške ÚVZ SR