Spracovanie osobných údajov

Najlepšie obchodné centrum v Martine

Informácie pre účastníkov verejných akcií

Ako účastník / účastníčka verejných akcií konaných v priestoroch Obchodného centra TULIP, Pltníky 2, 036 01  Martin, beriem na vedomie, že svojou účasťou na tomto podujatí môže organizátor verejnej akcie, spoločnosť Runica Slovakia, a. s., so sídlom Pestovateľská 13, 824 01 Bratislava, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci moju podobizeň a následne ju zverejniť na svojich internetových stránkach, sociálnych sieťach a v iných médiách. Organizátor zároveň prehlasuje, že bez súhlasu dotknutej osoby nebude zverejňovať ďalšie osobné údaje účastníkov.