Hygienické opatrenia od 15. októbra 2020

Na základe epidemiologickej situácie prijíma OC Tulip nové opatrenia na ochranu návštevníkov aj pracovníkov centra.

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu bude monitorovaný tak, aby platilo pravidlo jedného zákazníka na 15 m2 z predajnej plochy, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Dôležité je aj dodržiavanie rozostupov, kde sa odporúča minimálne dvojmetrová hranica.

Vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) je naďalej možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred vstupom do obchodného centra je potrebné absolvovať meranie teploty, pričom vstup je možný iba pri teplote najviac do 37 °C.

Prevádzky rýchleho občerstvenia, reštaurácie a kaviarne môžu vydávať nápoje a jedlo iba systémom so sebou, tzv. take away. Zavádza sa aj povinnosť nosenia rúška v exteriéroch.

Podrobné informácie o opatreniach

Vnútorné spoločné priestory vrátane podláh sú udržiavané a dezinfikované niekoľkonásobne viac krát ako je bežný štandard, platí to aj pre detské kútiky, šatne, toalety, výťahy a madlá. Na najfrekventovanejších miestach nájdu návštevníci centra držiaky na samostatnú dezinfekciu rúk a zvýšenú pozornosť venujeme aj klimatizácii a vzduchovým clonám nad vchodmi do obchodného centra. Na toaletách sú informačné grafiky a pokyny ako si chrániť zdravie,“ informuje riaditeľka OC Tulip Dana Petrášková. Obchodné centrum TULIP žiada návštevníkov o zodpovedný a ohľaduplný prístup pri dodržiavaní rozostupov.