TULIP Center Martin

  Zoznam zapojených škôl
 • Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
 • Základná škola v Turanoch
 • Súkromná základná a materská škola Tomáša Zanovita
 • Základná škola, Ulica Jozefa Kronera
 • Súkromná základná umelecká škola Martin - Záturčie
 • Súkromná materská škola, Ul.P.Mudroňa
 • Materská škola A. Stodolu
 • Súkromná materská škola ĎATELINKA
 • Materská škola Jozefa Lettricha LETRICHÁČIKOVO
 • Základná škola s materskou školou, Ulica Hurbanova
 • Základná škola s materskou školou, Ulica Gorkého
 • Základná škola Alexandra Dubčeka

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017