Všetky prevádzky v OC Tulip sú otvorené

Navštívte obľúbené kino CINEMAX, módne značky, detské kútiky, reštaurácie, kaviarne, fitness či stávkové kancelárie. Obchodné centrum TULIP je otvorené v štandardnom čase od 08:00 do 21:00.

Na vstup do priestorov centra nepotrebujete covid pass ani test. Potraviny, drogéria, noviny, lekáreň, finančné služby, domáce potreby, predajne odevov, obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, optika, galantéria a kľúčové služby sú prístupné v režime ZÁKLAD.

Reštaurácie a kaviarne

Konzumácia v interiéri je možná v reštauráciách, kaviarňach alebo v našom food courte na prvom poschodí v režime OP ( očkovaní / prekonaní ). Pri objednávke jedla sa prosím preukážte platným potvrdením a následne môžete využiť priestory food courtu na konzumáciu ( pri jednom stole môžu byť najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti ). Naďalej je možné využívať aj službu take away ( jedlo so sebou ).

Kino CINEMAX

Kino je otvorené od 15:30 do 22:00 a vychutnať si môžete aj svoje obľúbené občerstvenie, pri vstupe je potrebné preukázať sa platným potvrdením podľa režimu OP.

Fitness centrum

Prevádzku fitness môžete navštevovať v čase 06:00 – 22:00. Pri vstupe je potrebné preukázať sa potvrdením podľa režimu OP+, prekrytie horných dýchacích ciest je povinné pri vstupe (recepcia) a v priestoroch šatní, pri výkone športu potrebné nie je. Naďalej sa realizuje zvýšená dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, pomôcok, podložiek aj strojov.

Kto spĺňa režim OP+?

 • osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  • 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky 6/2022 ÚVZSR a
  • 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
 • osoba do 6 rokov veku

Kto spĺňa režim OP?

 • osoba kompletne očkovaná, alebo
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a je schopná sa preukázať platným certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zároveň aj negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Kto je kompletne očkovaná osoba?

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Ako sa identifikovať, ak ste prekonali COVID-19?

 • osobou, ktorá prekonala COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu
 • u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021

Doplnkové informácie

 • exteriérová terasa je zatvorená

Podrobné informácie k opatreniam od 19. januára 2022 vyplývajú z vyhlášky ÚVZ SR.

Kategórie