„Strieľa celá rodina“ MSR 2023

Slovenský strelecký zväz, SZPB, Matica Slovenská Združenie miest a obcí Turca, Mesto Martin, Olympijský klub Turiec, Oblastný výbor SZPB MT OC TULIP Martin Vás pozývajú na  Majstrovstvá Slovenska 2023 – „STRIEĽA CELÁ RODINA“   

  1. ročník verejnej súťaže jednotlivcov, dvojčlenných, aj rodinných a trojčlenných rodinných družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky „Slávia“, ktorá je zároveň XXIV. ročníkom v rámci 78. výročia prvých osláv SNP v Martine a  79. výročia SNP

Miesto: za OC TULIP Martin

Dátum:  27.augusta 2023 od 10.00 hod. do 17.00 hod. – nedeľa

Účasť:  kvalifikovaní pretekári a každý záujemca po zaplatení štartovného,

Disciplína:  Vzduchová puška SLÁVIA – 3 + 10 výstrelov na sklopné terčekvalifikácia

3 skúšobné výstrely + 10 súťažných výstrelov,  pri zhodení 10 súťažných terčov-

finále 3 + 5 diaboliek na terč 8 x 5,5 cm, FINÁLE  ZADARMO !

Kategórie: – jednotlivci –   1. dievčatáchlapci do 15 rokov                           

  1. dievčatáchlapci do 30 rokov
  2. dievčatáchlapci do 45 rokov
  3. dievčatáchlapci nad 45 rokov
  4. dievčatá a chlapci nad 60 rokov                       
  5. dievčatá a chlapci nad 75 rokov
  6. 7. VIP – sponzori a pozvaní hostia jeden štart zadarmo !   

 družstvá – dvojčlenné, aj rodinné, v družstve musí byť dieťa , alebo dievča

                  trojčlenné, rodinné, v družstve musia byť tri kategórie a dievča  

Zbrane: zabezpečí usporiadateľ, je možné použiť vlastné, typ Slávia  630, 631 otvorené mieridlá – bez úprav  

Strelivo: zabezpečí usporiadateľ, jednotné Æ 4,50 mm, od JŠ Šport z Levíc

Majstri Slovenska v športovej streľbe, biatlone, VIP a víťazi kvalifikačných súťaží, majú  jeden štart zadarmo!

Štartovné: 1,- €   za pretekára, do 15  nad 60 rokov

                    2,- €   za družstvo a za pretekára nad 15 a do 60 rokov,

                    pretekár môže súťažiť viackrát, do súťaže sa mu počíta najlepší výsledok vo finále

Ceny: Najlepší traja v každej kategórii dostanú medaile, diplomy a vecné ceny 

Hlavná cena pre trojčlenné rodinné družstvo,

5 terčový sklopný terč         

Hlavná cena pre dvojčlenné, aj rodinné družstvo,

5 terčový sklopný terč

Hlavná cenu pre najlepšieho jednotlivca – 5 terčový sklopný terč

Každý účastník súťaže bude zaradený do losovania o 10, 5  a 3 štarty zadarmo -17.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov o 17.30 hod.                           

Pretekári sa zúčastňujú súťaže na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za škody spôsobené iným osobám a na  majetku nesprávnym zaobchádzaním so zbraňou.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny, ktorá bude oznámená pred začiatkom súťaže

Informácie na www.shooting.sk, www.szpb.sk, www.matica.skwww.martin.sk, www.tulip.sk                 

Technické zabezpečenie: ŠSK SSZ č. 0249 Sučany, hlavný rozhodca: Milan Kožuch A-216