LETNÁ SÚŤAŽ v TULIPE

LETNÁ SÚŤAŽ v TULIPE 🌷
 
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže pri nákupe v hodnote minimálne 20,- EUR v akejkoľvek prevádzke nachádzajúcej sa v obchodnom centre Tulip Martin, adresa: Pltníky 2, Martin (ďalej len „OC Tulip“) vhodí platný kupón, ako je definovaný nižšie, do žrebovacej urny, umiestnenej na viditeľnom mieste na pasáži v OC Tulip. Do žrebovania o ceny budú zaradené iba kompletne, riadne a správne vyplnené kupóny, ktoré budú obsahovať okrem údajov účastníka (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis účastníka) aj názov predajne OC Tulip, v ktorej bol počas trvania súťaže vystavený pokladničný blok a číslo tohto pokladničného bloku s nominálnou hodnotou minimálne 2O,- EUR. Vyplnené kupóny je potrebné nechať označiť pečiatkou predajne.
 
Súťaž končí 28. 08. 2022 o 15. hod. Žrebovanie výhier sa uskutoční 28. 08. 2022 na evente „Back to school“ na základe náhodného zlosovania.
 
 
Viac info sleduj na facebooku www.facebook.com/obchodne.centrum.TULIP/