JARNÝ BEH s Ivonou Fialkovou

P R O P O Z Í C I E
JARNÉHO BEHU ZDRAVIA S IVONOU FIALKOVOU
Organizátor: Atletický klub ZŤS Martin, Obchodné centrum Tulip, Centrum voľného času Kamarát Martin a Olympijský klub Turiec
SPONZORI: BiotechUSA, 4F, SPORTISIMO a ostatní.
Termín: Sobota 14. mája 2022
Miesto konania: Nábrežie rieky Turiec, za Obchodným centrom Tulip v Martine.
___________________________________________________________________________
Časový program, dĺžka tratí a vekové kategórie (rozhoduje rok narodenia):
13:30 Prezentácia (končí 15 minút pred štartom každej kategórie),
14:00-14:45 Prvá autogramiáda Ivony Fialkovej,
14:50 50 m žubrienky (ročník 2018 a mladší),
15:00 100 m deti (ročník 2016-2017),
15:10 200 m prípravka (ročník 2013-2015),
15:20 300 m najmladšie žiactvo (ročník 2011-2012),
15:30 600 m mladšie žiactvo (ročník 2009-2010),
15:45 1 km staršie žiactvo (ročník 2007-2008),
16:00 3 km mládež (ročník 2003-2006),
5 km muži do 40 rokov (1983-2002), nad 40 rokov (1963-1982), a nad 60 rokov (1962 a starší),
5 km ženy do 40 rokov (1983-2002) a nad 40 rokov (1982 a staršie),
16:00-16:20 Druhá autogramiáda Ivony Fialkovej,
16:30 Slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov.
___________________________________________________________________________
Prihlášky: V deň pretekov od 13:30 hodiny v kancelárii pretekov v priestore štartu.
___________________________________________________________________________
Štartovný poplatok: deti a mládež bez poplatku, dospelí 2 eurá.
___________________________________________________________________________
Šatne a WC: Pri nepriaznivom počasí stany na prezlečenie, toalety v obchodnom centre.
___________________________________________________________________________
Trať: Nábrežie po oboch stranách rieky Turiec, medzi mostami pri Fatre a pri „slimáku“, štart a cieľ medzi Tulipom a riekou Turiec. Trať je certifikovaná. Povrch trate dlažba, asfalt.
___________________________________________________________________________
Ceny: Žiactvo a mládež diplomy a drobné ceny, dospelí vecné ceny pri účasti najmenej 3 bežcov v kategórii.
___________________________________________________________________________
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.