Pravidlá vstupu do prevádzok

Obchodné centrum TULIP má upravenú otváraciu dobu od 08:00 do 20:00. V centre aj prevádzkach je povinné nosenie respirátora FFP2, opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

Dôchodcom dôrazne odporúčame, aby nakupovali v čase vyhradených hodín od 09:00 do 11:00. V uvedenom čase môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, ktorý sa preukáže na základe preukazu ZŤP alebo preukazu asistenta.

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a obchodného centra

  • osoba, ktorá má platné potvrdenie o výsledku testu na COVID-19 (AG alebo PCR test)
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom platný doklad
  • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a má o tom platný doklad
  • ďalšie osoby, ktoré majú udelenú výnimku vo Vyhláške ÚVZ SR

Kategórie