TULIP Center Martin
S Tulipom na lyže
Nakúp v TULIPE a vyhraj 72 skipasov a super lyžiarsky víkend v Tatrách.

Podmienky súťaže:

Usporiadateľ:
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť RUNICA Slovakia, s. r. o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin, IČO: 36421031, IČ DPH: SK2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 49628/B.
Termín konania:
Súťaž prebieha od 26.1.2015 do 8.3.2015.
Pravidlá a ceny:
Podmienkou zaradenia do súťaže je nákup v minimálnej hodnote 10,- eur, v ktorejkoľvek prevádzke TULIP Center Martin (okrem COOP Jednota).
Pri platbe za Váš nákup získate súťažný kupón. Do žrebovania budú zaradené iba riadne vyplnené súťažné kupóny, vhodené do hlasovacieho boxu počas platnosti súťaže, teda od 26.1.2015 do 8.3.2015.
Žrebovanie bude prebiehať vždy v pondelok o 10:00 hod. Každý pondelok budú vyžrebovaní 6 výhercovia a každý z nich získa 2 skipasy. Všetky súťažné kupóny po žrebovaní pokračujú v súťaži i naďalej. Hlavnou výhrou bude pobyt v Grandhoteli Praha pre 2 osoby. Výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný 9.3.2015.
Výhercovia budú uverejnení vždy v deň žrebovania na webovej stránke www.tulip.sk a na facebooku. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, a to 2× v horizonte 14 dní po ukončení súťaže.
Odovzdanie výhier:
Výherca si môže cenu vyzdvihnúť na správe centra každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. do 27.marca 2015.
Ďalšie ustanovenia:
Uvedením mena a adresy spolu s údajmi požadovanými Usporiadateľom dáva každý účastník súťaže Usporiadateľovi právo na spracovanie predmetných osobných údajov (ďalej len „údaje“) s cieľom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu súťaže a oznámením korešpondenčnej adresy dáva každý výherca Usporiadateľovi právo na spracovanie týchto osobných údajov (ďalej len „údaje“) s cieľom odovzdania ceny. Všetky poskytnuté osobné údaje nebudú ďalej spracovávané a následne po vyhodnotení súťaže budú všetky zmazané. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a zamestnanci nájomcov TULIP Center Martin. Do súťaže sa môže zapojiť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže občianskym preukazom a pokladničným dokladom za nákup z obdobia od 26.1.2015 do žrebovania. Za výhru nie je možné žiadať finančnú náhradu a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017